ความเป็นมาหมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ


ที่มา : วิถีชีวิตไทดำบ้านนาป่าหนาด คุณป้าขาน ซ้อนเปียซุง
หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ บ้านนาป่าหนาด ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย 
          ชุมชนบ้านนาป่าหนาดนั้นตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย พื้นที่โดยรอบนั้นเป็นพื้นที่ราบลุ่มขนาดกว้าง มีภูแก้วและภูหวดเรียงรายล้อมพื้นที่ทางทิศเหนือและทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านนาป่าหนาด
การตั้งของหมู่บ้านไทดำนั้นจะตั้งเรียงกันเป็นแถวยาวไปตามถนนภายในหมู่บ้าน โดยมีถนนตัดเข้ามาทางบ้านแสนสำราญ และอีกทางหนึ่งคือเส้นทางนาบอน-สงเปลือย อาณาเขตบ้านนาป่าหนาดมีเขตติดต่อกับหมู่บ้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ จรดบ้านวังอาบช้าง
ทิศใต้ จรดบ้านหินตั้ง
ทิศตะวันออก จรดบ้านตาดซ้อ
ทิศตะวันตก จรดบ้านนาเบน

           ความเป็นมา ของหมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ บ้านนาป่าหนาด ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย ก่อตั้งร่วมกันในปีพุทธศักราช 2538 โดยชาวไทดำชุมชนบ้านนาป่าหนาด ซึ่งเป็นชุมชนที่ยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของฃาวไทดำมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นที่ศูนย์วัฒนธรรมนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้ามาสัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวไทดำผ่านทางประสบการณ์จากกิจกรรมท่องเที่ยวที่จัดขึ้นโดยคนในชุมชน

ชาวไทดำ จังหวัดเลย
          ชาวไทดำในจังหวัดเลยนั้นได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านนาแบนและได้อพยพมาตั้งหลักแหล่งถาวรที่บ้านนาป่าหนาดตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน เมื่อ พ.ศ. 2438 โดยมีจำนวนครัวเรือนในขณะนั้น 15 หลัง สภาพความเป็นอยู่ของชาวไทดำค่อนข้างเรียบง่าย การแต่งกายผู้ชายสวมเสื้อที่ทอด้วยผ้าสีดำ ผ่าหน้า แขนกระบอกติดกระดุมเงิน 11 เม็ด ลักษณะกระดุมเป็นรูปผักบุ้ง ตัวเสื้อผู้ชายจะยาวกว่าเสื้อผู้หญิงมีกระเป๋าทั้งสองข้างตรงชายล่าง กางเกงเป็นขายาว ลักษณะรูปทรงคล้ายกางเกงจีนจะใช้ผ้าดำเข้มในการตัดเย็บ ส่วนผู้หญิงจะใส่เสื้อที่เป็นสีดำคอกลมผ่าหน้า แขนกระบอก เข้ารูป ติดกระดุมเป็นรูปผีเสื้อและนุ่งผ้าซิ่นที่ทอเป็นลายพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น ซิ่นลายแตงโม ซิ่นลายนางหาญ นิยมโพกศีรษะด้วยผ้าที่ทอด้วยฝ้ายย้อมดำความกว้างประมาณ 40 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1.20 เมตร ชายผ้าปักด้วยสีที่มีลวดลายต่าง ๆ ส่วนรองเท้าทั้งชายและหญิงใส่รองเท้าไม้ยกพื้นสูงแบบคีบ สำหรับอาหารจะชอบรับประทานผักและน้ำพริกชั้นยอด คือ แจ่วอด ซึ่งจะทำจากใบบอนคัน จุ๊บผักแว่น (ซุบผักแว่น) จุ๊บใบมะม่วง (ซุบใบมะม่วง) เป็นต้น

ดาวน์โหลดเนื้อหานี้