อาชีพหลักชาวไทดำ

          อาชีพหลักของชาวไทดำ คือ การทำนา ทำไร่ อาชีพรองลงมา คือ จักสาน เลี้ยงไหม ทอผ้า เย็บหมอน เย็บกระเป๋า โดยการเก็บเอาเศษผ้าต่าง ๆ ที่เหลือจากการเย็บเสื้อผ้า และเครื่องนุ่งห่มแล้วนำมาประดิษฐ์เป็นชั้นเล็กชิ้นน้อย และสนกระจกใส่ในชิ้นผ้านั้น แล้วนำมาติดกับหน้าหมอนหรือกระเป๋าคาดเอวของผู้ชาย ซึ่งเรียกว่า “ฝักเอว” ซึ่งมีลวดลายที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและความคิดของชาวบ้าน
          อย่างไรก็ตามอาชีพหลักของชาวไทดำในปัจจุบันก็คือการทำนา ทำไร่ โดยชาวไทดำได้หันมาปลูกข้าว ข้าวโพด ทำการเกษตรโดยยึดหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง ความรู้ของชาวบ้านซึ่งเรียนรู้มาจากปู่ ย่า ตา ยาย ญาติพี่น้อง และความเฉลียวฉลาดของแต่ละคน หรือผู้มีความรู้ในหมู่บ้านในท้องถิ่นต่าง ๆ ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นเรื่องการทำมาหากิน เช่น การจับปลา การจับสัตว์น้ำ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การทอผ้า การทำเครื่องมือการเกษตร เป็นต้น ในการจับสัตว์น้ำจะใช้วิธีทอดแห จับปลาด้วยการยกสะดุ้ง เป็นต้น นอกจากนั้นมีรับราชการบ้างแล้วแต่ฐานะของครอบครัว

          คุณป้าสหวี กรมทอง ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่นตำบลเขาแก้วและวิทยากรแหล่งเรียนรู้ประจำโครงการส่งสริมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บ้านนาป่าหนาดหมู่ 4 ได้ให้ข้อมูลว่า กิจกรรมหลักของชุมชนนอกจากจะทอผ้าและทำการเกษตรแล้วยังมีการเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดขอนขาว โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์กับโรงเห็ดและใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้าในบ้าน และยังได้ทำแกสชีวภาพจากขี้หมูเพื่อนำมาใช้เป็นก๊าซหุงต้มได้อีกด้วย ปัจจุบันแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงยังมีการเลี้ยงไก่ไข่ซึ่งใช้บริโภคภายในครัวเรือนและนำไปจำหน่ายให้แก่บ้านใกล้เรือนเคียงอีกด้วย มีการปลูกพืชผักสวนครัวทั้งไม้ยืนต้นและไม่ล้มลุก ยกตัวอย่างเช่น กระท้อน หน่อไม้ป่า ถั่วดาวอินคา พืชผักสมุนไพรต่าง ๆ แม้กระทั่งสตอเบอร์รี่ก็สามารถปลูกได้เช่นเดียวกัน นอกจากนั้นยังมีโฮมสเตย์ให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจอยากมาสัมผัสกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนแห่งนี้ โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปพัฒนาชุมชนเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประโยชน์ต่อไป

เรียบเรียงโดย ณิชนันทน์ จงใจสิทธิ์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดาวน์โหลดเนื้อหานี้