การเดินทางสู่หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ


          หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำตั้งอยู่ที่บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ออกจากตัวจังหวัดเลยเดินทางไปตามเส้นทาง เลย-เชียงคาน ข้ามสะพานแม่น้ำเลยไปสองกิโลเมตร เป็นบ้านธาตุ เลี้ยวขวาที่สามแยกบ้านธาตุ และห่างจากแยกประมาณ 400 เมตร ก็จะพบทางแยกซ้ายเพื่อไปบ้านนาป่าหนาด ระยะทางจากสามแยกบ้านธาตุ ประมาณ 8 กิโลเมตร

ติดต่อ
ศูนย์วัฒนธรรมฅนไทดำบ้านนาป่าหนาด
คุณสำลาน กรมทอง
ตำบลเข้าแก้ว อำเถอเชียงคาน จังหวัดเลย

โทร.086-035-4738
Facebook : เฮือนอ้ายเอ๊ม
http://www.facebook.com/nok.thaidam